Draamaa

Äidinkielen opettajain liiton tuottamia vinkkejä

Luokka tekee ryhmissä pieniä näytelmäkatkelmia kirjoista ja esittää niitä toiselle luokalle kirjavinkkauksena.