Lukekaa päivänavauksessa

Äidinkielen opettajain liiton tuottamia vinkkejä

Päivänavauksissa voi lukea kaunokirjallisuutta: esim. novelleja tai jatkoromaania.