Lukuparit

Äidinkielen opettajain liiton tuottamia vinkkejä

Muodostakaa eri luokkatasoilta lukuparit/-ryhmät, jotka tapaavat säännöllisesti ja lukevat yhdessä ääneen vuorollaan valittuja kirjoja.