Sivuhaaste

Äidinkielen opettajain liiton tuottamia vinkkejä

Järjestäkää luokkien välinen kilpailu luettujen sivujen määrästä.