Toiminnallisia tehtäviä alakoululaisille

Lukemaan ja kirjoittamaan innostaminen sujuu leikiten!

Adjektiivitaidetta

Kerätkää maasta erimuotoisia asioita ja tehkää niistä oma taideteos.

Kerätkää ainakin jotain a) vihreää  b) kevyttä  c) terävää  d) pyöreää  e) pehmeää  f) kovaa  g) ruskeaa.

Tutkikaa ja vertailkaa keräämiänne esineitä. Mikä niissä on erilaista? Minkä tuntuisia ne ovat? Liukkaita, karheita vai jotain muuta? Mistä esineestä pidätte eniten? Pysähtykää hetkeksi paikoillenne. Tehkää taideteoksesta runo.

Sadutus

Sadutus on menetelmä, jossa vapaasti soljuva kertomus, uusi satu tai tarina syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Ryhmäsadutuksessa lapset kertovat itse keksittyä tarinaa vuorotellen. Opettaja toimii kirjaajana.  Tunnelman luomiseksi voidaan rakentaa leikkinuotio tai maja. Myös valojen himmentäminen tai luontoäänien soittaminen soittimesta voi luoda tunnelmaa.

Sadutuksessa voi käyttää isompia oppilaita/kummioppilaita kirjureina.

Rikkinäinen puhelin

Leikkijät voivat muodostaa ympyrän tai rivin. Ensimmäinen leikkijä kertoo kuiskaten lyhyen tarinan vierustoverille. Vierustoveri kuiskaa saman tarinan hänen vierustoverilleen. Seuraava pyrkii toistamaan kuulemansa tarinan seuraavalle jne. Lopussa viimeinen kertoo tarinan ääneen muille, jonka jälkeen ensimmäisenä tarinan kertonut toistaa tarinan uudelleen. Tarinat saattavat poiketa toisistaan paljon riippuen siitä kuinka ”rikkinäinen” puhelin on ollut.

Lopuksi tarina luetaan vielä ääneen tai jokainen lukee sen itse. Sen jälkeen tarina kirjoitetaan vihkoon tai tarinalle kirjotaan jatkoa.

Taiteillaan kirjan henkilöitä

Luetaan kirja tai kertomus ja askarrellaan, piirretään tai maalataan kirjan henkilö. Askarrellessa voi hyödyntää esimerkiksi hammastikkuja, muovailuvahaa, paperirullia jne. Hahmoista voidaan tehdä myös käsinukke.

  1. Oppilaat taiteilevat kirjan hahmon, jolla on hahmon ominaispiirteitä
  2. Järjestetään näyttely “Arvaa kuka olen?”
  3. Leikitään henkilöiden tapaamisia; juhlia, riitoja, kutsuja, konsertteja, urheilutapahtumia, koti-iltoja
  4. Tehdään pieniä hahmoesityksiä.

Tehtävät on tuottanut Suomen luokanopettajat ry

Kirjallisuustietokilpailu

Oppilaat lukevat kirjallisuutta ja tekevät tietokilpailukysymyksiä kirjan tekstistä. Tehtävän voi tehdä niin kaunokirjallisuudesta kuin tietokirjallisuudestakin.

 

Etsi oikea tietoteksti

Luetaan tietoteksti, joka jää kesken tai josta puuttuu alkuosa. Tämän jälkeen etsitään puuttuva osa kirjasta.

 

Kirjanselkämysrunot

Tehdään runokävely kirjastossa. Valitaan 4-6 kirjan otsikkoa /nimeä kirjan selkämyksestä ja järjestetään ne mieleiseen järjestykseen, runoksi.

 

Satunnaisrunot

Valitaan kirjastosta kiinnostava kirja. Kirjoitetaan muistiin esimerkiksi joka neljäs sana kirjan joka viidenneltä sivulta. Lopuksi sanoista kootaan runo.

 

Kirja- ja kirjailijaesittelyt

Luetaan kirja ja kirjoitetaan sen pohjalta pieni “takakansiteksti”. Tämän lisäksi tehdään kattava esittely kirjailijasta.