Toiminnallisia tehtäviä yläkouluun

Äidinkielen opettajain liiton tuottamia vinkkejä

Oppiaineiden yhteistyö

Luokka tekee ryhmissä pieniä näytelmäkatkelmia kirjoista ja esittää niitä toiselle luokalle kirjavinkkauksena.

 

Draamaa

Äidinkielen tunnilla luetaan kaunokirjallisuutta siitä aihealueesta, jota käsitellään esim. historian tunnilla.

Lukiot ja yläasteet voisivat liittää koealueisiin asiaa käsittelevän romaanin (tai novellin) historiassa, uskonnossa, biologiassa ja maantiedossa, soveltuvin osin kaikissa muissakin aineissa. Romaani voisi siis sijoittua historian eri aikakausiin, eri maihin ja maanosiin ja niiden luontoon tai eri uskontoihin (tai ruokakulttuureihin, musiikkiin, taiteisiin, kirjoittamiseen; mukana voisi olla erikielisiä satujakin). Lukeminen olisi vapaaehtoista. Kokeen yksi kysymys koskisi vaihtoehtoisesti joko kirjaa tai koealuetta. Romaanikysymyksessä voitaisiin
vain tarkistaa, onko kirja luettu. Pelkkä kirjan lukeminen toisi neljä tai kuusi pistettä.

 

Kuva kirjan sivusta

Oppilaat ottavat kuvan lukemansa kirjan vauhdikkaasta tai jännittävästä sivusta. Kuvat tulostetaan ja kuvaan kirjoitetaan kirjan ja kirjailijan nimi. Kuvat pannaan esille esim. ruokalan seinälle, missä kirjan sivuja voi lueskella jonottaessaan.

 

Lukuvälitunti

Lukuvälkällä omaa kirjaa lukevat oppilaat saavat jäädä halutessaan välitunnilla sisään, kun muut menevät ulos. (Tai sisälle voi jäädä lukemaan tarjolla olevia novelleja.)

 

Kesäkirja luettavaksi

Lue kaksi itsellesi sopivaa kirjaa kesän aikana ja tee niistä tehtävät, jotka palautat syksyllä opettajalle. (Vrt. kasvion kerääminen)

 

Kuvatut kirjavinkkaukset

Kuvatkaa oppilaiden kirjavinkkauksia/kirjatrailereita ja laittakaa pyörimään koulun info-TV:hen.

 

Rinnakkain lukeminen

Rinnakkaisluokat (sopii myös eri paikkakunnilta) lukevat ryhmissä saman kirjan ja keskustelevat kirjoista sähköisellä alustalla.

 

Yhteinen kirjahylly

Perustakaa kouluun kirjahyllyjä, joihin voi tuoda kirjoja kotoa ja joista voi ottaa itselleen kirjoja luettavaksi (vrt. bookcrossing).