Vinkkejä lukuagenttitoimintaan

Järjestä oppilaille lukupiiri. Lukupiiri voi kokoontua vaikka kerran viikossa.

Varaa oppilaille yksi tunti viikossa omien kirjojen lukemiseen.

Lukemisen voi asettaa myös valinnaisaineeksi.

Kutsu paikallisen harrastusseuran valmentajat kertomaan lukuharrastuksestaan tai lukumummo koululle lukemaan nuoremmille oppilaille.

Kokoa oppilaista kirjastotiimi, jonka tehtävänä voi olla uusien kirjojen hankkiminen koulukirjastoon, tapahtumien ja teemaviikkojen suunnittelu ja toteutus ja kirjojen vinkkaaminen toisille oppilaille. Kirjat voidaan luokitella esimerkiksi genrejen mukaan hyllyyn.

Järjestäkää lukukuukausi tai lukuviikko, jolloin joka päivä koko koulu lukee kirjaa yhtäaikaa noin vartin.

Ripustakaa luokkanne lukupuuhun värikkäitä lehtiä eli kirjavinkkauksia.

Lahjoittakaa ahkerimmille lukijoille lukudiplomit.

Viekää oppilaat tutustumaan paikallisiin kirjallisuustapahtumiin. Katso Kirjasammon kalenteri

Kootkaa oppilaiden lukemista teoksista näyttely ja tehkää vinkkauksia.

Oppilaat voivat lukea sukulaisensa suosittelemaa kirjaa ja käydä siitä keskustelua sukulaisen kanssa. Keskustelun voi esimerkiksi taltioida audiona tai videona.

Järjestäkää satuvälitunti. Opettaja voi olla pukeutunut roolivaatteisiin lukiessaan satua, jota oppilaat saavat tulla kuuntelemaan.

Yhteistyö kotien kanssa:  järjestäkää 100 kertaa 10 minuutin lukuhaaste koteihin.

Viettäkää erilaisia kirjoihin liittyviä juhlia, kuten Mielikirjapäivää, Satu-viikkoa, Lainan päivää, Kirjan ja ruusun päivää…

Isommat oppilaat voivat lukevat pienemmille ja päinvastoin.

Pitäkää luokissa lukupäiväkirjaa.

Rakentakaa kouluunne lukusoppi

 

Tehkää kirjaston kanssa yhteistyötä

Opettajat tilaavat oppilaiden mieltymysten tai oppimissisältöjen mukaisia kirjoja kirjastosta. Koulun kirjastoyhteyshenkilö hakee kirjakassit sovittuna aikana ja kassit palautetaan kuukauden päästä kirjastoon. Samalla vaihdetaan tilalle uudet tilaukset.

Vierailkaa lähikirjastossanne.

Pyytäkää kirjastosta kirjavinkkausta. Kirjavinkkari tulee joko vierailulle luokkaan tai luokka menee vierailulle kirjastoon kirjavinkkarin luokse.

Hyödyntäkää kirjastoautoa. Viettäkää kirjastovälitunti kirjastoautossa. Kirjavinkkari voi tulla myös kirjastoautoon.

Pitäkää kirjastossa lempikirjanäyttely. Oppilaat valitsevat lempikirjojaan, jotka laitetaan näytille kirjastoon muiden oppilaiden ja kirjaston asiakkaiden nähtäville. Vanhemmat oppilaat voivat kirjavinkata ja lukea pienemmille oppilaille näytteitä lempikirjoistaan. Tätä voi soveltaa myös siten, että kerätään listaa vanhempien oppilaiden lempikirjoista, joista he sitten lukevat näytteen ääneen nuoremmille. Tai vaihtoehtoisesti nuoremmat lukevat vanhemmalle oppilaalle (lukukummitoiminta).

Hyödyntäkää kirjastopedagogin osaamistaan ja tietotaitoa.

Pyytäkää kirjastolta henkilöä lukemaan aamunavaukseen. Kirjavinkkausta voisi tehdä myös aamunavauksen aikana.

Ottakaa oppilaat mukaan koulukirjaston toimintaan. Oppilaat voivat järjestellä kirjastoa ja ehdottaa kirjahankintoja. Kirjasto on hauska koristella teemojen mukaan, esim. halloweenina, jouluna ja ystävänpäivänä. Voisivatko oppilaat olla mukana myös kunnallisen kirjaston toiminnassa?