10 globala fakta om läskompetensen i världen

kuva

Det finns 800 vuxna analfabeter i världen. 98 % av världens analfabeter bor i utvecklingsländer. Av världens analfabeter är 64 % kvinnor. Läskompetensen har en avgörande betydelse för levnadsomständigheterna och u-ländernas möjligheter att klara sig.

Läscentrums faktapaket om läskompetenssituationen ute i världen är avsett för alla som är intresserade av uppgifter om ämnet. Man kan använda uppgifterna i undervisningen eller som bakgrundsmaterial. Du kan ladda ner faktapaketet här

10fakta