Tips för agentverksamheten

Tipsen har testats i skolor som ansökt om att få vara med i Läsrörelsen i skolan

Ordna en läsecirkel för eleverna. Läsecirkeln kan samlas till exempel en gång i veckan.

Reservera en timme i veckan i skolan när alla läser sin egen bok. Skolans hela personal kan gärna delta.

Ha läsning som ett valbart ämne.

Bjud in en lokal tränare för att berätta om vad läsning betyder för hen eller bjud in en läsmormor som läser högt för eleverna i de lägre klasserna.

Bilda ett biblioteksteam som har i uppdrag att skaffa nya böcker till skolbiblioteket, planera evenemang eller temaveckor samt hålla bokprat för andra elever. Man kan ordna böcker enligt genre i hyllor.

Ha en läsmånad eller läsvecka då hela skolan läser en bok samtidigt i till exempel en kvart.

Häng upp ett bokträd i er klass med blad, med olika lästips.

Ge läsdiplom till de flitigaste läsarna.

Gå med eleverna till olika lokala litteraturevenemang. Bekanta er med Boksampos kalender.

Sammanställ en utställning med böcker som eleverna har läst och skriv lappar med tips på dem, “För dig som…”

Eleverna kan läsa böcker som någon släkting rekommenderat, diskutera boken med släktingen och dokumentera diskussionen.

Samarbeta med biblioteket: Lärarna beställer böcker efter elevernas önskemål eller enligt vad som behandlas i undervisningen. Skolans kontaktperson med biblioteket avhämtar bokkassen vid överenskommen tidpunkt och returnerar den efter en månad. Då kan man göra en ny beställning.

Håll läsraster. Läraren som läser kan vara utklädd.

Samarbeta med hemmen:  Ha 100 gånger tio minuters läsutmaningar med hemmen.

Ha fester med bokteman, till exempel Favoritboksdag, Sagovecka, Lånedag, Bokens och rosens dag…

Åldre elever kan läsa för yngre och vice versa.

För läsdagbok i klassen.

Inred en läshörna.