Videon Hela Europa läser!

kuva

Mer än 73 miljoner vuxna europeer har svag läskunnighet och fler än var tionde studerande slutför inte sina studier. Vi har en lösning på det här. En lösning som öppnar möjligheter för alla barn i Europa.”