Läsveckan ordnas av Läscentrum

Läscentrum är en central aktör som arbetar för läsning i Finland, bland annat genom att förmedla författaruppträdanden. Läscentrum förmedlar mer än 1 200 författaruppträdanden per år, 80 procent av dem i skolor, 25 procent på svenska. Föreningen ordnar utöver detta läskampanjer och verkar som en sakkunnigorganisation för läsning.

Läascentrum har tio medlemsföreningar: Finlands Svenska Författareförening, Kansanvalistusseura, Finlands Kritikerförbund, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands ungdomsförfattare, Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands facklitterära författare och Modersmålslärarförbundet. Verksamheten bekostas av Undervisnings- och kulturministeriet, samt finländska stiftelser och fonder.