Så här deltar du

Läsveckan är en temavecka om läskunnighet som delar information om läsning och läskunnighet över hela landet.

Temat för 2022 är Läsning ger en bättre värld

Läsveckan är en temavecka för läsning och läskunnighet. Läsveckan lyfter fram vikten av läsning och läskunnighet i samhället och för individen själv. Under läsveckan publiceras aktuell information om läskunnighet hos oss och i världen, perspektiv på litteratur och läsning, samt inspirerande innehåll för att uppmuntra alla åldrar till att läsa mera.

Bibliotek, skolor och andra aktörer kan delta i Läsveckan över hela Finland, t.ex. genom att använda Läsveckans material, delta i diskussioner på sociala medier, lyfta fram läskunnighet ur eget perspektiv och organisera olika evenemang, eskapader och författarbesök. Läsveckans innehåll kan dessutom användas under hela året i arbetet för läskunnigheten.

På de här sidorna hittar du material för din egen kommunikation kring Läsveckan. Uppgiftsbanken innehåller lektionstips för alla årskurser och innehåll för att stödja läskunnighetsarbete, till exempel för bibliotek. I banken hittar du även innehåll från tidigare års Läsveckor.

#läsvecka #läsvecka2022
#läsninggerenbättrevärld

Uppgiftsbanken

 

Läsveckans logo

Logo utan datum (vit bakgrund, jpg)
Logo utan datum (utan bakgrund, png)

Läsveckan strävar till att lyfta fram och ge information om läskunnighetens betydelse i samhället. Vi hoppas att daghem, skolor bibliotek och andra aktörer som deltar i Läsveckan har nytta och användning av innehållet och själva kan lyfta fram vikten av läsning och läskunnighet det sätt som passar er bäst under Läsveckan.

 

Kontakt: Jonatan Kunnas, jonatan.kunnas@lukukeskus.fi