Tips för lässtunder tillsammans med barn i lågstadieåldern

Gör gemensamma lässtunder till en rutin
Vilken stund på dagen passar bäst som en lässtund i er familj? Efter morgonsysslorna, som efterrätt efter maten eller som kvällssaga före läggdags? Vik en stund varje dag för gemensam läsning. Tillsammans med större barn kan man läsa turvis, barnet kan läsa högt eller så kan ni läsa var sin bok, bredvid varandra på soffan eller i sängen.

Skapa inre bilder
Vad hände i berättelsen? Hurdana gestalter eller personer fanns det i boken? Ett hurdant konstverk kan det bli av historien? Teckna, måla eller pyssla.

Familjens bokprat
Skriv ut tipskort – barnet kan skriva tipskort för böcker som hen vill läsa de kommande dagarna eller lyssna på som ljudböcker, eller låna när biblioteken öppnar igen. Föräldrarna kan också skriva upp vilka böcker hen vill läsa högt för barnet. Ni kan diskutera vidare om de böcker ni bokpratat om!

Läsmarathon
Räkna ihop hur många sidor ni läst under en dag. Anteckna antalet sidor när ni läst ut en bok. Addera antalet sidor för varje vecka. Kan man få en belöning när man nått ett nytt rekord?

Trasiga telefonen
Om det finns flera familjemedlemmar kan ni leka trasiga telefonen. Sätt er i en ring eller på rad. Den som börjar leken viskar en kort berättelse i örat på sin granne. Grannen viskar vidare berättelsen så som hen hört och minns den till den följande. Så fortsätter ni tills den sista i ringen i raden fått höra berättelsen.

Den sista i ringen eller raden berättar historien högt. Berättelsen kan ha förändrats ganska mycket på vägen, beroende på hur trasig telefonen har varit. Ni kan skriva upp den första och den sista berättelsen i ett häfte eller på ett papper.

Följande dag kan ni fortsätta med ett nytt avsnitt av berättelsen.