Taustatietoa lukemisesta ja lukutaidosta

Mitkä ovat ajankohtaisia kysymyksiä lukemisen ja lukutaidon ympäriltä? Lukukeskuksen julkaisut ja selvitykset tarjoavat taustatietoa ja tutkimustuloksia lukemisesta ja lukutaidosta.

10 faktaa lukemisesta

Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -julkaisu tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta. Selvitys kokoaa yhteen yli 40 kotimaista ja kansainvälistä lukutaitotutkimusta, oppimistuloksia mm. PISA- ja PIRLS-tutkimuksista sekä luo katsauksen keinoihin, joilla tukea lukutaitotyötä ja -intoa. Julkaisuun on haastateltu Suomen keskeisiä tutkijoita ja asiantuntijoita.

Lataa kaikki faktat (pdf)

1. 60 % suomalaisista kokee lukevansa liian vähän
2. Tieto varhaislukemisen hyödyistä vaikuttaa perheiden lukutottumuksiin
3. Lapselle lukeminen voi antaa lähes vuoden etumatkan koulupolulle
4. Lukutaito eriytyy, sosioekonomisen taustan vaikutus osaamiseen kasvaa
5. Kouluilla on vaihtelevat mahdollisuudet tasa-arvoiseen lukutaitotyöhön
6. Nuoret saa lukemaan yksilöllisillä toimilla
7. Yhteiskunnan on tunnistettava kaikenikäiset heikosti lukevat
8. Monikielisyyden tukeminen edistää kaikkea oppimista
9. Yhteiskunta vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa
10. Joka neljäs suomalainen luki poikkeusaikana enemmän

+ Lukutaidon hyväksi työskennellään laajalla rintamalla

 

5 faktaa lasten ja nuorten lukemisesta

1. Kasvaako lukevia lapsia ilman lukevia aikuisia?
2. Miksi varhaislukeminen on korvaamatonta
3. Miten motivoidaan lapsia ja nuoria lukemaan?
4. Tunnistavatko nuoret hyvän lukutaidon merkityksen?
5. Älylaitteet vai paperinen kirja?

5 faktaa tulostettavaksi (pdf)

 

Kriittinen lukutaito on kansalaistaito

”Kriittisestä lukutaidosta on tullut yhä tärkeämpi taito samalla, kun virheellisen ja väärän tiedon leviämisestä on tullut yksi nyky-yhteiskunnan suurimmista ongelmista.” Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Minna Torppa kertoo kriittisen lukutaidon tukemisesta ja CRITICAL-hankkeesta.

Lue artikkeli Lukukeskuksen sivuilta

 

Aikuisten lukutaito vaatii lisää tunnistamista

Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan. Suomalaisista aikuisista 11 %:lla on kuitenkin heikko lukutaito. Kirjastot ovat avainasemassa tavoittamassa heikosti lukevia aikuisia.

Lue artikkeli Lukukeskuksen sivuilta