Näin osallistut

Lukuviikko on lukutaidon teemaviikko, joka jakaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta valtakunnallisesti.

Vuoden 2021 teemana on Lukutaito on kansalaistaito

Lukuviikko on valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko, joka tarjoaa tietoa ja sisältöjä lukutaidon ja lukemisen ajankohtaisista kysymyksistä. Kirjastot, koulut ja muut toimijat voivat osallistua Lukuviikkoon ympäri Suomen  mm. hyödyntämällä Lukuviikon materiaaleja, osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa, nostamalla esiin lukutaitoa omasta näkökulmastaan, sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia, tempauksia ja kirjailijavierailuja. Lukuviikon sisältöjä voi hyödyntää läpi koko vuoden lukutaitotyössä.

Näiltä sivuilta löydät materiaaleja omaan  Lukuviikko-viestintääsi. Tehtäväpankki sisältää oppituntivinkkejä kaikille luokka-asteille ja sisältöä lukutaitotyön tueksi esimerkiksi kirjastoille. Pankista löydät myös aiempien vuosien Lukuviikko-sisältöjä. Tutustu myös muiden toimijoiden esimerkkeihin Lukuviikon viettoon.

Miten muut viettävät Lukuviikkoa? Tutustu vinkkeihin ja esimerkkeihin

#lukuviikko #lukuviikko2021 #lukutaito on #kansalaistaito

Lukuviikko 5.-11.4.: Ilmoita mukaan oma tapahtumasi tai sisältösi 

Tehtäväpankki

Lataa ja tulosta Lukuviikon 2021 juliste (A3, pdf)
Lukuviikko juliste

Kuvittaja Leena Kisonen.

Lataa ja tulosta 10 faktaa lukemisesta lapsille -juliste (pdf, A3)

Facebook-jakoon optimoituja kuvia (1200×628 px)

Twitter-jakoon optimoitu kuva (1024 x 512 px)

Instagram syötteeseen optimoitu kuva (1080 x 1530 px)

Anna lahjaksi yhteinen lukuhetki lahjakortilla

Voit ladata tai jakaa lahjakortin kuvaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, tai ladata ja tulostaa lukulahjakortin (A4, pdf).

     

 

Lukuviikon logo

 

Logo ilman päivämääriä (valkoinen tausta, jpg)
Logo ilman päivämääriä (ilman taustaa, png)
Logo päivämäärien kanssa (musta, ilman taustaa, png)

Lukutaito on kansalaistaito

Lukutaito on kansalaistaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Suomalaisista aikuisista 11 %:lla ja nuorista 13,5 %:lla on kuitenkin heikko lukutaito. Toiminnallinen lukutaidottomuus vaikeuttaa arkisia tilanteita sekä yhteiskunnassa ja työelämässä pärjäämistä.

Yhteiskunta myös vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa. Kohtaamme päivittäin yhä suuremman ja pirstaleisemman määrän erilaisia tekstejä. Monilukutaito eli erilaisten tekstityyppien sekä sanallisen, visuaalisen ja auditiivisen materiaalin analysointi ja tuottaminen eri välineiden avulla on välttämätön taito nyky-yhteiskunnassa. Myös sujuva kirjoitustaito edellyttää hyvää lukutaitoa. Sekä lukemisen että kirjoittamisen tavat ovat uusissa mediaympäristöissä muuttuneet, samalla kun niiden merkitys tulevaisuuden taitona lisääntyy.

Lukemisesta ja sen merkityksestä tuleekin puhua ja kaikille tasa-arvoisen lukutaidon eteen tehdä töitä.

Lukuviikko pyrkii nostamaan esiin ja tarjoamaan tietoa lukutaidon merkityksestä ja vaikutuksesta yhteiskunnassa. Toivomme, että koulut, päiväkodit, kirjastot ja muut Lukuviikkoon osallistuvat toimijat voivat hyödyntää sisältöjä itselleen parhaalla mahdollisella tavalla ja nostaa esiin lukemisen ja lukutaidon merkitystä Lukuviikon aikana omasta näkökulmastaan.