Näin osallistut

Lukuviikko on lukutaidon teemaviikko, joka jakaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta valtakunnallisesti.

Vuoden 2022 teemana on Lukemalla parempia maailma

Lukuviikko on lukemisen ja lukutaidon teemaviikko. Lukuviikko nostaa esiin lukemisen ja lukutaidon merkityksen laajasti yhteiskunnassa ja yksilölle itselleen. Lukuviikon aikana julkaistaan ajankohtaista tietoa lukutaitotilanteesta meillä ja maailmalla, tarjotaan näkökulmia kirjallisuuteen ja lukemiseen ja innostetaan kaikenikäiset kirjojen pariin.

Kirjastot, koulut ja muut toimijat voivat osallistua Lukuviikkoon ympäri Suomen  mm. hyödyntämällä Lukuviikon materiaaleja, osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa, nostamalla esiin lukutaitoa omasta näkökulmastaan, sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia, tempauksia ja kirjailijavierailuja. Lukuviikon sisältöjä voi hyödyntää läpi koko vuoden lukutaitotyössä.

Näiltä sivuilta löydät materiaaleja omaan  Lukuviikko-viestintääsi. Tehtäväpankki sisältää oppituntivinkkejä kaikille luokka-asteille ja sisältöä lukutaitotyön tueksi esimerkiksi kirjastoille. Pankista löydät myös aiempien vuosien Lukuviikko-sisältöjä.

#lukuviikko #lukuviikko2022 #lukemallaparempimaailma

Tehtäväpankki

 

Lukuviikon logo

 

Logo ilman päivämääriä (valkoinen tausta, jpg)
Logo ilman päivämääriä (ilman taustaa, png)

Lukuviikko pyrkii nostamaan esiin ja tarjoamaan tietoa lukutaidon merkityksestä ja vaikutuksesta yhteiskunnassa. Toivomme, että koulut, päiväkodit, kirjastot ja muut Lukuviikkoon osallistuvat toimijat voivat hyödyntää sisältöjä itselleen parhaalla mahdollisella tavalla ja nostaa esiin lukemisen ja lukutaidon merkitystä Lukuviikon aikana omasta näkökulmastaan.