Bakgrundsinformation om läsning och läskunnighet

Varför är läskunnighet en medborgarfärdighet? Vilka är de aktuella frågorna kring läsning och läskunnighet? Läscentrums publikationer och rapporter ger bakgrundsinformation och forskningsresultat om läsning och läskunnighet.

10 fakta om läsning i världen

Vilken betydelse har läskunnigheten för hur demokratin förankras i ett samhälle? Hur kan vi stöda läskunnigheten bland dem som har svagast ställning? Har coronapandemin påverkat hur läskunnigheten utvecklats i världen? Läscentrum har sammanställt ett faktapaket för medier, skolor och bibliotek om hur läskunnighetssituationen ser ut i världen.

10 fakta om läsning i världen

10 fakta om läsning

Läscentrums publikation 10 fakta om läsning ger en ögonblicksbild av finsk läskunnighet och läsning. Studien samlar mer än 40 inhemska och internationella läskunnighetsundersökningar, lärandemål t.ex. PISA och PIRLS är undersökningar som ger en översikt av sätt att stödja läskunnighetsarbete och engagemanget för läsning. Finlands nyckelforskare och experter har intervjuats för publikationen.

Ladda ner all fakta (pdf).

1. 60 % av finländarna tycker att de läser för lite
2. Kunskapen om fördelarna med tidig läsning påverkar familjernas läsvanor
3. Att läsa för ett barn kan ge nästan ett års försprång på skolstigen
4. Läskunnigheten differentierar, den socioekonomiska bakgrundens inflytande på kompetensen ökar
5. Skolor har olika möjligheter till lika läskunnighetsarbete
6. Unga läser efter individuella åtgärder
7. Samhället bör identifiera svaga läsare i alla åldrar
8. Att stödja flerspråkighet främjar allt lärande
9. Samhället kräver mer och större mångfald av oss, också inom läskunnigheten
10. Var fjärde finländare läste mer under undantagsperioden

+ Det arbetas för Läskunnighet på bred front

 

5 fakta om barn och ungas läsning

1. Blir det läsande barn utan läsande vuxna?
2. Varför tidig läsning är ovärderlig
3. Hur motiveras barn och unga att läsa?
4. Inser unga vikten av god läskunnighet?
5. Smarta apparater eller en pappersbok?

5 fakta att skriva ut (pdf).

 

Kritisk läskunnighet är en medborgarfärdighet

“Kritisk läskunnighet har blivit en allt viktigare färdighet i en tid då spridningen av falsk och vilseledande information har blivit ett av de största problemen i det moderna samhället.” Minna Torppa, biträdande professor vid Jyväskylä universitet, berättar om att stödja kritisk läskunnighet och projektet CRITICAL.

Läs artikeln på Läscentrums webbplats