Så här deltar du

På den här sidan hittar du elektroniskt marknadsföringsmaterial för Läsveckan. Du kan fritt använda dig av materialet. Nästä Läsveckan ordnas 22-28.4.2024.

Bibliotek, skolor och andra aktörer kan delta i Läsveckan över hela Finland, t.ex. genom att använda Läsveckans material, delta i diskussioner på sociala medier, lyfta fram läskunnighet ur eget perspektiv och organisera olika evenemang, eskapader och författarbesök. Läsveckans innehåll kan dessutom användas under hela året i arbetet för läskunnigheten.

På den här sidan hittar du material för din egen kommunikation under Läsveckan. Material för Läsveckan 2024 laddas här under våren 2024.

Uppgifter för alla årskurser och innehåll för att stödja läskunnighetsarbete, till exempel för bibliotek, finns i uppgiftsbanken: Gå till uppgiftsbanken.

#läsveckan

 

Läsveckans logo

Logo utan datum (vit bakgrund, jpg)
Logo utan datum (utan bakgrund, png)