Uppgiftsbank

Använd fritt innehåll och tips i din undervisning. Här hittar du inspirerande material för läs- och skrivundervisning.

De flesta uppgifterna är i första hand anpassade för närundervisning, men ni kan också använda er av dem i distansundervisning.

Småbarnsfostran
Åk 1–2
Åk 3–4
Åk 5–6
Åk 7–9
Gymnasiet
Yrkesskolor