Uppgiftsbank

Du kan fritt använda dig av innehållet och tipsen i din undervisning. Här hittar du inspirerande material för läs- och skrivundervisning.

De flesta uppgifterna är i första hand anpassade för närundervisning, men ni kan också använda er av dem i distansundervisning.