Läsäventyr för åk 7-9

Skräck

TEMA: FÖRVANDLING
RUBRIK: SKRÄCKVARELSER

Uppdraget är att hitta på sin egen förvandling till en skräckvarelse.

Boktips:
R.L. Stevenson: Dr Jekyll och Mr Hyde
Franz Kafka: Förvandlingen
Mary Shelley: Frankensteins monster
Katarina Harrison Lindberg: Vampyrernas historia

Tillbehör:
Papper och penna
En text om förvandlingar

Inledning: Berätta för eleverna att de ska ut på ett läsäventyr. Rubrik för lektionen är skräckvarelser och temat förvandlingar. Nämn ett par exempel, till exempel vampyrer. Diskutera förvandlingar och skräckvarelser tillsammans eller i par. Hur brukar förvandlingar ske, och varför?

Uppgift 1: BÖRJA EN BERÄTTELSE I JAG-FORM

Läs en text, eller ett utdrag ur en berättelse om en förvandling. Sen skriver eleverna en egen förvandlingsberättelse.

Inled den till exempel så här: Du vaknar hemma i din säng och märker att du genomgått en förvandling under natten. Vad har du förvandlats till, hur märker du det och hur känns det? Hur förändrar förvandlingen ditt liv (skolgång, hobbyn, dina familje- och vänskapsrelationer)?

Uppgift 2: SRÄCKVARELSERNAS KLUBB

Dela in er i grupper på 3-5 personer. Berätta för varandra om skräckvarelser ni hittat på och grunda en klubb för skräckvarelser med en gemensam hobby. Vad vill de göra tillsammans? Hitta på regler för klubben, och presentera den för utomstående. I presentationen bör det framgå vad ni gör på era sammankomster, och de viktigaste reglerna. Varje gruppmedlem skriver en rad, och ger sedan pappret vidare till följande elev/ gruppmedlem.

Utopia

TEMA: RESOR
RUBRIK: UTOPIA

Uppdraget är att hitta på en utopisk civilisation till rymden.

Boktips:
Susan Collins: Hungerspelen
Maria Turtschaninoff: Maresi
Douglas Adams: Liftarens guide till galaxen

Inledning: Berätta för eleverna att de ska ut på ett läsäventyr. Ämnet för lektionen är utopier och dystopier och tema är resor. Ni ska själva resa ut till den föreställda världen. Diskutera först utopier och dystopier tillsammans.

Uppgift 1: ATT SKAPA ETT UTOPIA

Ni har fått i uppdrag att grunda ett lag som ska ut i rymden, till en okänd planet för att grunda en ny, utopisk koloni där. Er koloni kan inneslutas i en jättebubbla. Diskutera först hur er drömvärld ser ut.

Dela in er i grupper. Varje grupp hittar på en ett delområde av världen och antecknar idéerna på ett papper.

Grupp 1. Hurdant klimat råder det i er koloni? Hurdana växter och djur finns där?

Grupp 2. Hurdana varelser bor där, människor, djur, sagovarelser?

Grupp 3. Hurdana naturformationer finns det i er koloni, berg, glaciärer, floder och andra vatten?

Grupp 4. Är er värld befolkad eller öde? Hurdana byggnader finns där – om den är bebyggd?

Grupp 5. Hur kan man förflytta sig där, finns där vägar?

Sammanställ alla gruppers alla idéer och se hurdan världen blev. Ni kan klistra upp anteckningarna på tavlan och läsa igenom dem tillsammans. Hitta på ett namn på kolonin.

Uppgift 2: BREV TILL KOLONINS LEDNING

Er nya koloni har lockat till sig många nya invånare, men ni kan tyvärr inte ta emot alla. Eleverna ska nu skriva ett brev till kolonins ledning där de motiverar varför just de ska få komma med för att bygga upp en ny civilisation. Skryt hämningslöst om dig själv! Vad är du bra på, att bygga, att baka, att tänka eller lugna bråk? Är du en bra lyssnare, är du bra i matematik, språk eller historia? Alla talanger behövs i Utopia.

Hjältar

TEMA: HJÄLTEDÅD, ATT RÄDDA VÄRLDEN
RUBRIK: SUPERHJÄLTAR

Ni har i uppgift att skapa egna superhjältar.

Boktips:
Marvel-serierna

Inledning: Berätta för eleverna att de ska ut på ett läsäventyr. Rubriken är Superhjältar och temat hjältedåd och att rädda världen. Diskutera tillsammans hurdana hjältar det brukar vara som räddar världen i böcker och filmer. Hurdana faror brukar beskrivas? Sök fram fakta om superhjältar.

Uppgift 1: EGNA HJÄLTAR

Det här är en uppvärmningsövning för fantasin.
Börja med att hitta på namn till era hjältar. Skriv upp förnamn i fem minuter. Skriv alla förnamn du kan komma på, först på personer du känner, sen offentliga personers förnamn och sist påhittade.

Gör samma övning med efternamn. Kombinera ett förnamn och ett efternamn till din hjälte.

Gör din gestalt till en superhjälte. Hitta på en styrka, dröm, rädsla, hemlighet och sex övriga valfria viktiga saker.

Uppgift 2: BERÄTTELSE OM EN HJÄLTE

Skriv upp minst tre stora livsfrågor på ett papper, som ”vem är jag?”, ”vad händer efter döden?” Alla väljer sina frågor själv.

Sen hittar alla på tre tänkbara platser för handlingen.

Efter det väljer var och en fråga och en plats och skriver en berättelse om sin hjälte utgående från det. Till exempel: NN står på en sandstrand och funderar på vem hen var i sitt tidigare liv.

Uppgift 3: ARBETSANSÖKAN

Skriv en arbetsansökan för en superhjälte. Vad händer om en superhjälte blir överflödig, fast hen har kvar sina krafter? Vad kan han göra om hen har sin kunskap och förmåga i behåll? Vilka slags arbeten skulle kunna passa, kan han göra en ny karriär? ta först reda på hur en bra arbetsansökan ser ut. Vad lönar det sig att berätta om sig själv? Rita ett porträtt till ansökan.

 

Sanataideyhdistys Yöstäjä