Taustatietoa lukemisesta ja lukutaidosta

Mitkä ovat ajankohtaisia kysymyksiä lukemisen ja lukutaidon ympäriltä? Lukukeskuksen julkaisut ja selvitykset tarjoavat taustatietoa ja tutkimustuloksia lukemisesta ja lukutaidosta.

10 faktaa lukutaidosta maailmalla

Tutustu 10 faktaa -tietopakettiin

Lukukeskuksen tietopaketti antaa kattavan kuvan maailman lukutaitotilanteesta. Miten voimme tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lukutaitoa? Miten koronapandemia on vaikuttanut maailman lukutaitotilanteen kehitykseen? Suomessakin hyvää lukutaitoa täytyy ja kannattaa vaalia.

10 faktaa lukemisesta

Lataa kaikki faktat (pdf)

Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -julkaisu tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta. Selvitys kokoaa yhteen yli 40 kotimaista ja kansainvälistä lukutaitotutkimusta, oppimistuloksia mm. PISA- ja PIRLS-tutkimuksista sekä luo katsauksen keinoihin, joilla tukea lukutaitotyötä ja -intoa. Julkaisuun on haastateltu Suomen keskeisiä tutkijoita ja asiantuntijoita.

1. 60 % suomalaisista kokee lukevansa liian vähän
2. Tieto varhaislukemisen hyödyistä vaikuttaa perheiden lukutottumuksiin
3. Lapselle lukeminen voi antaa lähes vuoden etumatkan koulupolulle
4. Lukutaito eriytyy, sosioekonomisen taustan vaikutus osaamiseen kasvaa
5. Kouluilla on vaihtelevat mahdollisuudet tasa-arvoiseen lukutaitotyöhön
6. Nuoret saa lukemaan yksilöllisillä toimilla
7. Yhteiskunnan on tunnistettava kaikenikäiset heikosti lukevat
8. Monikielisyyden tukeminen edistää kaikkea oppimista
9. Yhteiskunta vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa
10. Joka neljäs suomalainen luki poikkeusaikana enemmän

+ Lukutaidon hyväksi työskennellään laajalla rintamalla

 

5 faktaa lasten ja nuorten lukemisesta

5 faktaa tulostettavaksi (pdf)

1. Kasvaako lukevia lapsia ilman lukevia aikuisia?
2. Miksi varhaislukeminen on korvaamatonta
3. Miten motivoidaan lapsia ja nuoria lukemaan?
4. Tunnistavatko nuoret hyvän lukutaidon merkityksen?
5. Älylaitteet vai paperinen kirja?

 

Kriittinen lukutaito on kansalaistaito

”Kriittisestä lukutaidosta on tullut yhä tärkeämpi taito samalla, kun virheellisen ja väärän tiedon leviämisestä on tullut yksi nyky-yhteiskunnan suurimmista ongelmista.” Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Minna Torppa kertoo kriittisen lukutaidon tukemisesta ja CRITICAL-hankkeesta. Lue artikkeli Lukukeskuksen sivuilta