Bakgrundsinformation om läsning och läskunnighet

Varför är läskunnighet en medborgarfärdighet? Vilka är de aktuella frågorna kring läsning och läskunnighet? Läscentrums publikationer och rapporter ger bakgrundsinformation och forskningsresultat om läsning och läskunnighet. Läscentrum publicerar ett nytt 10 fakta om läsning -faktapaket i år 2024.

10 fakta om läsning i världen

Bekanta dig med 10 fakta om läsning i världen -infopaket på Läscentrums webbsida

Vilken betydelse har läskunnigheten för hur demokratin förankras i ett samhälle? Hur kan vi stöda läskunnigheten bland dem som har svagast ställning? Har coronapandemin påverkat hur läskunnigheten utvecklats i världen? Läscentrum har sammanställt ett faktapaket för medier, skolor och bibliotek om hur läskunnighetssituationen ser ut i världen.

10 fakta om läsning

Bekanta dig med 10 fakta om läsning -infopaket på Läscentrums webbsida
Ladda ner all fakta (pdf)

Läscentrums publikation 10 fakta om läsning ger en ögonblicksbild av finsk läskunnighet och läsning. Studien samlar mer än 40 inhemska och internationella läskunnighetsundersökningar, lärandemål t.ex. PISA och PIRLS är undersökningar som ger en översikt sätt att stödja läskunnighetsarbete och engagemanget för läsning. Finlands nyckelforskare och experter har intervjuats för publikationen.

10 fakta om läsning för barn

Bekanta dig med 10 fakta om läsning för barn -infopaket på Lascentrums webbsida
Ladda ner 10 fakta om läsning för barn

10 fakta om läsning för barn baserar sig på forskningsresultat och aktuella utredningar om läsning och läskunnighet. Sammanställningen är gjord speciellt med tanke på åk 4-6 i lågstadieskolorna.

5 fakta om barn och ungas läsning

Bekanta dig med 5 fakta om barn och ungas läsning -infopaket på Läscentrums webbsida
5 fakta att skriva ut (pdf)

Hur motiverar man barn och ungdom att läsa? Information och tips hittas från Läscentrums 5 fakta om barn och ungas läsning.

Läsningens många ansikten: 4 + 1 sätt att läsa

Läsa artikeln på Läscentrums webbsida

Olika digitala plattformer kan ändra vårt sätt att läsa, men läsningen fortsätter! Många olika läsarter gör det möjligt för allt fler att ha läsning som hobby och gör läsningen mer tillgänglig. I den här artikel lyfter vi fram fyra olika sätt att läsa och berättar varför det är viktigt att du hittar det sätt att läsa som passar just dig bäst.

Flerspråkig läskunnighet

Bekanta dig med Flerspråkig läskunnighet -utredningen på Läscentrums webbsida

Flerspråkig läskunnighet -utredningen som Läscentrum låtit göra ger kunskap och vägkost om hur offentlig och privat service kan utvecklas för att stöda läskunnighet för alla språkgrupper.