Information om Läsveckan

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka för läskunnighet

Läsveckan är en temavecka för läsning och läskunnighet. Läsveckan lyfter fram betydelsen av läsning och läskunnighet i samhället och för individen själv. Under läsveckan publiceras aktuell information om läskunnighetssituationen bland oss och i världen. Härtill erbjuds perspektiv på litteratur och läsning för att inspirera alla åldrar till att ta tag i en bok.

Läsveckan 2022 ordnas 4—10.4.2022! Temat är Läsning ger en bättre värld

Nationella läskunnighets läsveckan firas med titeln Läsning ger en bättre värld 4.-10.4.2022!

Läskunnighet är en medborgarfärdighet och en garanti för finländsk demokrati.
Globalt sett är läskunnighet för många också ett viktigt  överlevnadsvillkordet är ett privilegium att kunna läsa. Därför fokuserar vi på de mest utsatta i världen. 

Läsveckan är en nationell temavecka som ger information och innehåll om aktuella frågor inom läskunnighet och läsning. Du kan ta del av läsveckan runt hela Finland, t.ex. genom att använda Läsveckans material, delta i diskussioner på sociala medier, lyfta fram läskunnighet ur det egna perspektivet, eller även organisera olika evenemang, händelser och författarbesök. Läsveckans innehåll kan användas under hela året i läskunnighetsarbete.

Tidigare Läsveckors lektionstips för olika åldrar kan användas via Uppgiftsbanken.

Läsveckan har firats redan i över 40 år – traditionen började på Lässöndagen år 1977.  Den egentliga Läsveckan har firats sedan 1997.