Information om projektet

Skolkampanjen Läsrörelsen för ut läsupplevelser till skolor och daghem runtom i Finland.

Alla barn och unga i Finland kan komma med i Läsrörelsen. Läsrörelsen för ut roliga evenemang, tips för hur man kan tända läsgnistan och innehåll som stöder undervisningen och läsfostran till skolor och daghem. Barnen och de unga kan också själva delta i planeringen och förverkligandet av kampanjen. Målsättningen är att alla barn och ungdomar ska vara belästa när läsåret är slut! Bibliotek och andra lokala aktörer bjuds med i Läsrörelsen.

Läsrörelsen drar igång med lyskraftiga läsjippon i fyrtio skolor på olika håll i landet. Vi har bjudit in kända personer som ska locka barnen tillbaka till böckerna. Skådespelare bekanta från tv, stjärnor från festivalscener och Youtube uppträder i tjugo lågstadieskolor och tjugo högstadier under läsåret. Tillammans med dem kliver framstående barn- och ungdomsförfattare upp på scen. En del av framträdandena streamas så att vem som helst kan följa med evenemangen.

Vad är Läsrörelsen?

Bakgrunden till Läsrörelsen är Läskunnighetsforumet, som tillsattes undervisnings- och kulturministeriet och som under hösten 2018 publicerade sina förslag för utvecklandet av läskunnigheten och läslusten. Meningen är att arbetet fortsätter och att man funderar över hur man på bästa sätt verkställer förslagen.

Alla läser

Man kan delta i Läsrörelsen på många olika sätt. Det lättaste är att läsa! Vi utmanar alla skolor och daghem att läsa högt! Kanske ni kan börja dagen i klassen, vid samlingen eller i eftermiddagsvården med att läsa högt varje dag, så att ni vid läsårets slut läst ut en hel bok? Vi ger gärna tips på bra böcker och hur man kan börja dagen med läsning, på olika sätt.

Ny läsinspiration

Läsrörelsen är en kampanj som erbjuder olika innehåll och uppgifter för skolor och daghem som stöd för läsningen. Ordkonstledare kan ge förslag på skrivövningar, bokpratare har listor på läsvärda böcker för alla och envar och läsagenter vet hur man gör läsningen lätt och rolig. Uppgifterna och ordkonstprogrammen tar den fenomenbaserade undervisningen i beaktande, och arbetar gärna ämnesöverskridande.