Information om Läsveckan

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka om läskunnighet

Läsveckan lyfter fram betydelsen av läsning och läskunnighet i samhället och för individen själv. Under läsveckan publiceras aktuell information om läskunnighetssituationen bland oss och i världen. Härtill erbjuds perspektiv på litteratur och läsning för att inspirera alla åldrar till att ta tag i en bok.

Läsveckan 2023 ordnas 17—23.4.2023!

Tema för Läsveckan 2023 är läsningens många ansikten.

 

Du kan ta del av läsveckan runt hela Finland, t.ex. genom att använda Läsveckans material, delta i diskussioner på sociala medier, lyfta fram läskunnighet ur det egna perspektivet, eller även organisera olika evenemang, händelser och författarbesök. Läsveckans innehåll kan användas under hela året i läskunnighetsarbete.

Tidigare Läsveckors lektionstips för olika åldrar kan användas via Uppgiftsbanken.

Läsveckan har firats redan i över 40 år – traditionen började på Lässöndagen år 1977.  Den egentliga Läsveckan har firats sedan 1997.

Kontakt: Stiina Klockars, stiina.klockars@lukukeskus.fi