Information om Läsveckan

Läsveckan 2024 ordnas 22—28.4.2024

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka om läskunnighet.Läsveckan lyfter fram betydelsen av läsning och läskunnighet i samhället och för individen själv. Du kan ta del av läsveckan runt hela Finland, t.ex. genom att använda Läsveckans material, delta i diskussioner på sociala medier, lyfta fram läskunnighet ur det egna perspektivet, eller även organisera olika evenemang, händelser och författarbesök. Läsveckans innehåll kan användas under hela året i läskunnighetsarbete.

Årets tema för Läsveckan är möten. Temat kan tillämpas på många sätt: världar möts i våra läsupplevelser, vi lär oss nytt och förståelsen och empati växer när vi läser. Vi kan mötas i och kring läsning både fysiskt och virtuellt, i läsecirklar, på författarbesök och på sociala medier.

Under läsveckan publiceras aktuell information om läskunnighetssituationen bland oss och i världen. Härtill erbjuds perspektiv på litteratur och läsning för att inspirera alla åldrar till att ta tag i en bok.

Tidigare Läsveckors lektionstips för olika åldrar kan användas via Uppgiftsbanken.

Läsveckan har firats redan i över 40 år – traditionen började på Lässöndagen år 1977.  Den egentliga Läsveckan har firats sedan 1997. Läsveckan ordnas av Läscentrum.

Kontakt: Stiina Klockars, stiina.klockars(at)lukukeskus.fi