Läsäventyr för åk 3-6

Ordkonstuppgifter och tips för undervisningen.

Trolldryck

Tema: Förvandling
Rubrik: Trolldryck

Uppdraget är att hitta på en förvandling och utveckla en egen trolldryck

Boktips:
J.K. Rowling: Harry Potter
Roald Dahl: Häxorna

Tillbehör:
Musik
Utklädningskläder, hattar, solglasögon, lösmustascher och läppstift
Papper och pennor

Inledning: Inled lektionen med musik (till exempel soundtrack från Harry Potter-filmen). Säg till eleverna att ni ska ut på ett stort läsäventyr och att temat för dagen är trolldrycker. Läs högt ett eller ett par utdrag som handlar om förvandlingar.

Uppgift 1: LÄRAREN

”Ni kommer till skolan en alldeles vanlig dag och märker att det finns ett nytt läsämne på er läsordning: Förvandlingar. Ni kommer in i klassen och där står en helt ny lärare, som ser verkligt konstig ut…”

Läs högt den här inledningen för eleverna. Fundera tillsammans hur gammal den här läraren är, hur hen är klädd? Hurdan är hen, hur rör hen sig, har hen ett konstigt sätt? Skriv upp idéerna på tavlan.

Tips! Om ni vill levandegöra idéerna kan ni ta med lite enkla utklädningskläder som eleverna kan välja bland, det kan vara ett nattlinne, badrock, solglasögon, en hatt eller läppstift. Låt klassen välja ett plagg i taget, sätt dem på dig eller lägg fram dem på en pulpet. Du behöver inte uppträda i rollen men det visuella elementet stimulerar elevernas fantasi.

Uppgift 2: TROLLDRYCK
Sen är det dags att fundera hurdana förvandlingar ni ska ha under lektionen. Varje elev funderar ut en förvandling. Den kan gälla ett föremål, ett djur eller en människa. Till exempel:

”Vill du förvandla en igelkott till en nåldyna, en sköldpadda till en porslinsmugg, eller vill du genomgå en mer komplicerad förvandling med en annan person? Vill du bli förvandlad till ett djur? När du bestämt dig för vad du vill förvandla och hur, är det dags att hitta på en trolldryck. Vilka ingredienser behöver du: fladdermusvingar, musöron eller naglar från ett troll? Skriv upp ett recept, där det finns både ingredienser och anvisningar om hur drycken ska framställas. Till sist kan du beskriva hur förvandlingen går till steg för steg (t.ex. tånaglarna börjar kröka sig, näsan växer tills den blir en meter lång etc.)

Fantasi

Tema: RESOR
Rubrik: EN EGEN FANTASIVÄRLD

Ni får i uppdrag att hitta på en egen fantasivärld med egna invånare, samt göra en kontaktannons för en invånare.

Boktips:
Astrid Lindgren: Ronja Rövardotter
Paul Stewart: Fjärran äventyr

Tillbehör:
Papper och pennor

Inledning: Berätta för eleverna att ni ska ut på ett stort läsäventyr, där ämnet är fantasi. Den här lektionen reser ni till en fantasivärld ni själva har hittat på. Diskutera först ämnet fantasi, läraren kan nämna bekanta exempel, som Hobbittarna och Harry Potter. Fundera hurdan fantasivärlden är i Harry Potterböckerna och filmerna, eller i Narniaböckerna.

Uppgift 1: SKAPA EN FANTASIVÄRLD
Föreställ er att ni hittar en port in till en fantasivärld från ert klassrum. Var finns den, i städskrubben, bakom tavlan? Hur ser världen ut på andra sidan porten, en dyster skog, en havsbotten, yttre rymden eller en herrgård? Dela sen in er i fem grupper, varje grupp hittar på och skriver upp hur en kategori av världen ser ut: klimat och växtlighet, invånare, miljö, hur man färdas där.

Sammanställ till slut en översikt av hurdan fantasivärlden blev.

Uppgift 2: KONTAKTANNONS TILL EN FANTASIVARELSE
Diskutera först hurdan en typisk fantasivarelse är. Efter det får var och en hitta på en egen fantasivarelse, som bor i er värld. Börja med att fundera på om varelsen är en människa, ett djur (eller något däremellan), en robot eller något alldeles annat? Hur ser hen ut, hur beter den sig, var bor den och vad tycker den om att äta? Vad talar den för språk, hitta på några ord på varelsens eget språk.

När alla varelser är färdigt uttänkta kan ni börja tänka på hur hens kontaktannons ser ut. Din fantasivarelse vill ha en ny vän och hen beslutar sig för att skaffa sig en brevvän. Skriv en kontaktannons till din varelse, där hen berättar lite om sig själv. Om ni hinner kan ni byta annonser i klassen. Paret skriver ett svar till annonsen.

Superhjältar

Rubrik: SUPERHJÄLTAR
Tema: HJÄLTAR, HJÄLTEDÅD

Uppdraget är att skapa egna superhjältar.

Boktips:
Aino Havukainen & Sami Toivonen: Tatu och Patu
Dav Pilkey: Kapten Kalsong
Marvels serier om superhjältar

Tillbehör:
Kläder för en superhjälte, som huvudbonader, peruker, solglasögon, mantel, väst, huvudduk etc.
Papper och pennor, färgpennor
Papperslappar och ett kärl för dem

Inledning: Berätta för eleverna att de ska ut på ett läsäventyr. De ska ha superhjältar med sig som sällskap. Ni har fått i uppdrag att hitta på sådana hjältar som klarar av krävande räddningsuppdrag.

Diskutera först vad ni veto m superhjältar, leta fram bilder på nätet. Vad gör en superhjälte? Hurdana superkrafter har de? Vad behöver vi dem till?

Uppgift 1: EN GEMENSAM SUPERHJÄLTE
Hitta på en superhjälte tillsammans. Börja med att dela ut papperslappar till alla, där ni skriver något om hur hjälten ser ut, eller någon geneskap hen har. Samla in lapparna i kärlet. Bygg upp en hjälte på tavlan, läraren fungerar som sekreterare: vad är det för en hjälte, hur blev hen det, vad har hen för kraft, har hen någon svag punkt, ärkefiende? Var bor hen och hur rör hen sig? För varje punkt hittar ni på någon detalj, som ni skriver upp. Hitta på ett namn till hjälten.

Uppgift 2: EGNA SUPERHJÄLTAR
Nu är det dags att hitta på egna superhjältar! Alla elever skapar en egen hjälte genom att rita en bild av honom eller henne, hitta på ett namn och skrive ner minst tio egenskaper hjälten har.

Uppgift 3: HANDLINGSPLAN FÖR SUPERHJÄLTEN
De färdiga superhjältarna vill förstås komma igång. Alla skriver hur hans eller hennes superhjälte gör när han hamnar i en besvärlig situation eller kris!

Sätt rubrik i den här stilen: ”Så här bromsar du jordklotet när det kommer en meteorit”, ”Gör så här när du blir mobbad”. Du kan också använda humor: ”Så här klarar du dig ett år utan att tvätta dig”. Gör upp handlingsplanen i punkter, till exempel i åtta eller tio punkter. Ni kan sammanställa alla handlingsplaner till en liten guidebok.

Sanataideyhdistys Yöstäjä