Äidinkielen opettajain liiton tuottamia vinkkejä lukemisen lisäämiseksi luokassa

Lukuvälitunti

Lukuvälkällä omaa kirjaa lukevat oppilaat saavat jäädä halutessaan välitunnilla sisään, kun muut menevät ulos. (Tai sisälle voi jäädä lukemaan tarjolla olevia novelleja.)

Yhteinen kirjahylly

Perustakaa kouluun kirjahyllyjä, joihin voi tuoda kirjoja kotoa ja joista voi ottaa itselleen kirjoja luettavaksi (vrt. bookcrossing).

Kuva kirjan sivusta

Oppilaat ottavat kuvan lukemansa kirjan vauhdikkaasta tai jännittävästä sivusta. Kuvat tulostetaan ja kuvaan kirjoitetaan kirjan ja kirjailijan nimi. Kuvat pannaan esille esim. ruokalan seinälle, missä kirjan sivuja voi lueskella jonottaessaan.

Sivuhaaste

Järjestäkää luokkien välinen kilpailu luettujen sivujen määrästä.

Lukuennätyksiä

Lasketaan yhteen luokassa luetut sivut: Kun oppilas on lukenut kirjan, merkitään sivumäärä ylös. Jokaisen kuukauden jälkeen lasketaan luokan lukemat sivut yhteen ja pyritään joka kuukausi tekemään ”uusi ennätys”. Luokat voivat myös kilpailla keskenään.