Läskunnighetens temavecka

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka om läskunnighet. Läsveckan lyfter fram betydelsen av läsning och läskunnighet i samhället och för individen själv. Under läsveckan publiceras aktuell information om läskunnighetssituationen bland oss och i världen. Tema för Läsveckan 2023 är läsningens många ansikten.