Läsveckan 22-28.4.2024

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka om läsning och läskunnighet. Läsveckan erbjuder perspektiv på litteratur och läsning för att inspirera alla åldrar till att ta tag i en bok. Läsveckan är organiserad av Läscentrum.