Läsveckan

Läscentrums årligen återkommande Läsvecka firar läsning i hela landet. Under Läsveckan ordnar skolor och bibliotek, aktörer på det litterära fältet och organisationer olika jippon och evenemang, till exempel författarframträdanden. Läscentrum erbjuder gratis material, fakta om läsning och inspiration att ordna evenemang. Läsveckan fick sin början år 1977 med en Lässöndag, som firades i april. År 1986 blev Lässöndagen ett Läsveckoslut och vi har firat Läsveckan sedan år 1997.