Läskunnighetens temavecka

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka om läsning och läskunnighet. Läsveckan erbjuder perspektiv på litteratur och läsning för att inspirera alla åldrar till att ta tag i en bok. Nästa Läsveckan ordnas 22-28.4.2024.