Läsveckan

Läsveckan är en årligen återkommande nationell temavecka om läsning och läskunnighet. Läsveckan erbjuder perspektiv på litteratur och läsning för att inspirera alla åldrar till att ta tag i en bok. Nästa Läsveckan är 21–27.4.2025. Läsveckan är organiserad av Läscentrum.