Lukutaito on kansalaistaito! Oppituntivinkit 3.-6. luokalle

Näiden tehtävien avulla tutustutaan lukemisen merkitykseen koko elämän aikana sekä kasvatetaan lukuintoa! Liikkeelle lähdetään koululaisen arjesta ja kivoista jutuista. Pohjana toimii 10 faktaa lukemisesta -tiivistelmä, josta voidaan lukea yksittäisiä faktoja tai käsitellä tekstiä kokonaisuutena vanhempien oppilaiden kanssa.

Tehtävien pohjana on käytetty 10 faktaa lukemisesta lapsille -selvitystä. Printtaa selvitys tästä. Voit jakaa tulosteen oppilaille ennen tehtävien tekoa.

Vinkki: Tiivistelmän faktat voi leikata myös korteiksi ja jakaa oppilaille.

Voit myös hyödyntää videota tehtävien ohessa:

1. Lukemisen merkit meidän luokassamme (15 min)

Tehtävän tavoitteena on tutkia, miten lukeminen näkyy arkisessa kouluympäristössä ja miten moniin asioihin lukeminen ja lukutaito liittyvät.

Lukekaa faktat 6. On monia tapoja lisätä lukemista koulussa ja 4. Omaa äidinkieltä opitaan koulussa ja kotona.

Tutkikaa sitten, miten lukeminen ja sanat näkyvät teidän omassa luokassanne:

 1. Etsikää parin kanssa jokin asia tai esine, joka luokassa liittyy lukemiseen. Se voi esimerkiksi…
  • houkutella lukemaan
  • auttaa lukemisen oppimisissa
  • liittyä eri kieliin.
 2. Kun jokainen pari on löytänyt jonkin esineen, kerrotaan muille, mikä esine löytyi ja mitä tekemistä sillä on lukemisen kanssa. Miksi valitsitte tämän esineen?
 3. Keksittekö, mitä muuta lukemiseen liittyvää luokkaan voisi tuoda?

+ Bongailkaa, mitä lukemiseen innostavia asioita on muualla koulualueella!

 

2. Mitä tekstejä luet viikon aikana? (20 min)

Mietitään, mitä kaikkea voi lukea ja miten moneen asiaan lukutaitoa tarvitaan. Tehtävän voi tehdä yksilötyönä tai koko luokan kesken niin, että opettaja kirjaa oppilaiden ideoita ylös.

 • Listaa viidessä minuutissa mahdollisimman monta asiaa, joita luet viikon aikana. Mitä tekstejä luet esimerkiksi koulussa eri aineiden tunneilla, vapaa-ajalla ja harrastuksissa tai kotona?
 1. Lukekaa sitten fakta 8 Osaatko lukea kuvia, videoita tai e-kirjoja? Tuliko mieleen asioita, joita ei vielä ole listallasi? Täydennä niitä listan jatkoksi.
 2. Merkitse lopuksi listaan (tai kirjoita ylös omaan vihkoon):
 • tähdellä kaksi tekstiä, joiden lukeminen on kivointa
 • huutomerkillä kaksi tekstiä, joiden lukemiseen tarvitset eniten harjoitusta
 • sydämellä ainakin yksi teksti, jota haluat lukea enemmän.

 

3. Lukemissalaatti (10–20 min)

Luetaan fakta 10. Lukeminen auttaa keskittymään, tuo tietoa ja herättää iloa. Kootaan yhdessä ja keksitään lisää syitä sille, miksi lukeminen on niin tärkeä taito:

Mennään piiriin. Keskelle menijä sanoo yhden syyn, miksi lukeminen on tärkeää. Kaikki samaa mieltä olevat nousevat ylös ja vaihtavat keskenään paikkoja. Keskelle jäänyt kertoo uuden ajatuksen lukemisesta. Apukysymyksiä:

 • Minkä asioiden tekemiseen lukemista tarvitaan?
 • Miksi lukeminen on juuri sinulle tärkeää?
 • Mitä taitoja olet oppinut lukemalla?
 • Millaisia hyviä fiiliksiä lukeminen herättää?

 

4. Lukutaito jokapäiväisessä elämässä (30 min)

Tehtävässä mietitään, miten lukutaidon tarve näkyy eri elämänvaiheissa. Luettavat faktat voi jakaa ryhmäläisten kesken tai sitten lukea kaikki yhdessä pohtien. Yhdessä lukiessa kannattaa päättää, kuka ryhmässä on kirjuri ja kuka vetää keskustelua. Tehtävän voi tehdä myös koko luokan kesken taululle.

Vinkki: Hyvin lukevien oppilaiden kanssa voi ohjata lukemaan ensin kaikki 10 faktaa ja kirjaamaan sen pohjalta asioita ympyrään.

Tässä on Luka Lukeva ja hänen koko elämänsä vauvasta vanhaksi.

Menkää 3–5 hengen ryhmiin. Tehtävänne on kirjata ylös Luka Lukevan elämästä hetkiä, jotka liittyvät lukemiseen ja joina hän tarvitsee lukutaitoa erikoistilanteissa tai arjessa. Tehkää näin:

 1. Piirtäkää kartongille tai tietokoneella iso ympyrä. Jakakaa se kolmeen osaan Lukan iän mukaan: a) pikkulapsi, b) koululainen ja c) aikuinen.

Luka syntyy!

 1. Etsikää tietoa faktateksteistä ja kirjoittakaa ympyrän ulkokehälle, mihin asioihin Luka tarvitsee lukutaitoa ja miten lukeminen näkyy hänen elämänsä eri vaiheissa:
 • pikkulapsena
  • Ääneen luku vanhempien kanssa on hyödyllistä ja hauskaa
  • Jo vauvalle kannattaa lukea!
 • koululaisena
  • Lukuharrastus auttaa oppimaan ja iloitsemaan lukemisesta
  •  Lukutaitoaan voi kehittää kaikenikäisenä
 • aikuisena
  • Lukutaitoaan voi kehittää kaikenikäisenä
  • Aikuisena lukutaitoa tarvitaan joka päivä arjessa.
 1. Jos Luka Lukeva huomaa jossain vaiheessa, ettei hän osaakaan lukea tarpeeksi hyvin, mitä hänen kannattaa tehdä? Keksikää kolme vinkkiä! Kirjoittakaa ne esimerkiksi ympyrän keskelle.

+ Kirjoita tarina: 9-vuotias / 15-vuotias / 44-vuotias / 83-vuotias Luka Lukeva herää aamulla ja huomaa menettäneensä muistinsa ja unohtaneensa lukutaidon. Mitä Luka Lukevalle tapahtuu päivän aikana? Millaisia kommelluksia hänelle sattuu? Mistä paikoista hän etsii lukutaitoa ja mistä sitä löytyy?

 

5. Lukuinnon muistilista (15 min)

Tehtävässä oppilaat miettivät, miten juuri minä voisin innostua lisää lukemisesta, mitä haluaisin lukea ja miksi. Muistilistasta on apua esimerkiksi silloin, kun lukeminen ei huvita tai ei tiedä, mitä voisi lukea.

Lue faktat 7 Lukutaitoa voi harjoitella vapaa-ajallakin ja 10 Lukemisesta on monenlaista iloa ja hyötyä / Lukeminen auttaa keskittymään, tuo tietoa ja herättää iloa. Tee itsellesi muistilista, jonka avulla lukuinto kasvaa ja lukulihaksesi vahvistuvat. Kirjoita listaan:

 1. kolme asiaa, joista olisi sinun mielestäsi kiva lukea
  • Asiat voivat olla mitä vain maan ja taivaan väliltä, esimerkiksi ystävyys, jokin harrastus, avaruusmatkailu…
 2. kaksi sinulle tärkeää asiaa, joissa voit kehittyä lukemalla
 3. oma harrastus tai innostava asia, johon lukemisen voisi yhdistää jollain tavalla
  • Onko siitä kirjoitettu kirjoja vai kirjoittaisitko siitä itse tarinan tai runon?
  • Voiko harjoittelun lomassa pitää lukutaukoja tai kuunnella äänikirjaa?
  • Mitä muuta keksit?
 4. Tee itsellesi lukulupaus.
  • luen joka päivä ainakin 10 minuuttia tai luen vähintään 20 sivua viikossa.
  • Kannattaa tehdä tarpeeksi haastava lupaus, jonka kuitenkin pystyy pitämään!