Lukutaito on kansalaistaito! Tehtäviä toiselle asteelle

Tehtävävinkkien avulla herätellään ajatuksia siitä, mitä lukeminen merkitsee itselle, miksi lukutaito on tärkeää ja minkälaisia ajankohtaisia kysymyksiä lukutaitoon liittyy. Tehtävien yhteydessä luetaan Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -tekstiä. Tehtävät on julkaistu lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalissa Ääni 1: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (Edita 2021).

Lataa 10 faktaa lukemisesta (pdf)

Lue faktat Lukukeskuksen sivuilla.

 

1. Keskustelkaa lukutavoistanne.

a.  Mitä luette vapaa-ajallanne? Millä kielillä luette? Miten säännöllisesti luette kokonaisia kirjoja?
b.  Listatkaa tilanteita, joissa lukeminen on mukavaa. Milloin lukeminen tuntuu hankalalta?
c.  Millaisia lukutaitoja tarvitsette omassa arjessanne: opiskelussa, vapaa-ajalla ja työssä?
d.  Millaisia eroja olette huomanneet lukukokemuksissa, kun luette painettua kirjaa, sähköistä  kirjaa tai kuuntelette äänikirjaa? Milloin esimerkiksi muistatte lukemanne parhaiten?
Milloin eläydytte syvimmin?
e.  Millaisissa tilanteissa ja millaisia kirjoja luette mieluiten?
f.  Tehkää ryhmän oma suosituslista tuntemistanne tai lukemistanne kirjoista ja teksteistä. Tehkää listan pohjalta ohje hyviin lukuelämyksiin lukion aikana.

2. Lukekaa Lukukeskuksen teksti 10 faktaa lukemisesta.

a.  Keskustelkaa faktoista pienryhmissä. Valitkaa mielestänne tärkein fakta. Perustelkaa sen tärkeys muutamalla lauseella. Tehkää muistiinpanot.
b.  Valitkaa fakta, jota ette ymmärrä tai joka jää mietityttämään. Etsikää asiasta lisätietoa Lukukeskuksen sivuilta. Kirjoittakaa faktalauseesta yhdessä kriittinen kommentti.

3. Lue fakta 8: Monikielisyyden tukeminen edistää kaikkien oppimista

a.  Tee muistiinpanot lukiessasi. Tiivistä tekstin olennaisin sisältö kolmeen virkkeeseen.
b.  Menkää pienryhmiin. Keskustelkaa kysymyksistä:
Miten oman äidinkielen osaaminen vaikuttaa muuhun oppimiseen?
Miksi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukutaidot ovat tutkimusten mukaan kantaväestöä heikompia? Mitä asialle pitää tehdä?
Miksi eri kielten arvostus ja käyttö koulussa on hyvä asia?
Miten monikielinen yhteiskunta vaikuttaa kaikkien suomalaisten hyvinvointiin?
c.  Kirjoittakaa yhdessä noin 1500 merkin mittainen teksti omalla äidinkielellä lukemisen tärkeydestä.

4. Kirjoittakaa somepäivitys lukukokemuksesta.

Lukemisella voi olla useita tavoitteita, jotka näkyvät tavoissa lukea. Kirjoittakaa noin 140 merkin some-päivitys lukukokemuksesta, jossa tavoitteena on ollut:
intohimoinen lukutapa
salaa lukeminen
arkea pakeneva lukeminen
viihtymiseen tähtäävä lukeminen.

5. Lukekaa ja kirjoittakaa sometarinoita.

a.  Etsikää netistä lyhyitä tarinoita hashtageilla #twitterature #asmallfiction ja #veryshortstories.
b.  Kirjoittakaa lyhyitä tarinoita ja jakakaa niitä keskenänne. Lukekaa tarinat ääneen.

 

Tehtävien laadinta: Sakari Lehtonen, Kaisu Otsamo, Pirjo Sallinen ja Päivikki Välttilä: Ääni 1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (Edita 2021).