Läsveckan – Min berättelse

Uppgifter och tips för lågstadier

I de här uppgifterna koncentrerar vi oss på att skriva texter och läsa dem högt. Många av uppgifterna är sådana att man inte behöver skriva dem, utan kan framföra dem utan text. Det rekommenderas att de texter som produceras, också läses högt. Man kan sänka tröskeln för uppträdandet så att eleven läser bara en rad av sin text.

ÖVNING 1: ABC-dikt

Skriv en dikt i par eller små grupper. Dikten ska gå efter alfabetets bokstäver.

TIPS: Ni kan också skriva dikter där varje ord börjar på en bestämd bokstav, eller där man får använda bara en bestämd vokal.

ÖVNING 2: Association! (Muntlig övning)

I dikter kombinerar man ofta saker på oväntade sätt. I den här övningen försöker vi associera så snabbt som möjligt.

Sätt er i ring och kom överens om vem som börjar med att säga ett slumpmässigt valt ord högt. Den som sitter vänster om hen som börjat övningen, säger så fort som möjligt vad hon associerar med det inledande ordet. Fortsätt associera i tur och ordning, gå medsols i ringen. Försök associera så fort som möjligt. Kom ihåg att det inte finns felaktiga svar.
Läraren är sekreterare. Ni kan läsa texten högt när övningen är slut.

ÖVNING 3: Vad irriterar er?

I den här övningen skriver vi en spoken word-text, där var och en säger en sak som irriterar er just idag.

Läraren eller ledaren är sekreterare och samlar in meningarna. Börja med att välja den mest irriterande saken, till exempel ”bussen kom för sent idag igen”. Gör den här meningen till en refräng i er spoken word-dikt, som upprepas med jämna mellanrum. Efter det skriver alla var för sig saker som irriterar på ett papper.
Sammanställ alla irritationsmoment till en dikt, som en lista. Läs dikten högt, så att alla läser med i refrängen.

TIPS: Man kan också göra tvärtom och skriva en lista på saker som känns bra idag. Erfarenheten har visat att det blir mer material i den första övningen!

TIPS: Ge tillräckligt med tid för den här övningen. Ni kan fortsätta skriva på den följande dag.

ÖVNING 4: Sätt ord på en känsla

Dela in er i par eller i grupper på tre elever. Varje grupp väljer en känsla. Fundera sen hur ni visar den för de andra grupperna i klassen bara genom att använda kroppsspråk och miner. Ni kan komma överens om man får använda ljud överhuvudtaget. Visa upp era känslor och låt de andra gissa vilken känsla det är fråga om.
TIPS: Ni kan dessutom välja ett djur, så att gruppen visar till exempel ”glada ekorrar” eller ”tigrar som är sorgsna”.

ÖVNING 5: Slutrim och assonans

Här har ni hjälp av lättillgängliga diktverk på rim, till exempel Stella Parlands Katastrofer och strofer om slummer och stoj. Man kan också lyssna på musik, förslagsvis rap. Undersök tillsammans hur rimmen är gjorda och skriv liknande själva. Ni kan välja ämne fritt. Läs dem högt för varandra.

ÖVNING 6: Klipp-och-klistra

Alla tar med sig en färdig text, en tidningsartikel, en sida ur Kalle Anka, en sångtext. Klipp ut orden (ett och ett eller i par), och ordna om dem. Ni behöver inte använda alla ord. Klistra upp orden på ett papper eller skriv rent den nya dikten.

ÖVNING 7: Brevdikt

Dela in er i par. Välj en rubrik tillsammans (ämnet är fritt, ni kan till exempel ha rubriken ”Kära dagbok”, ”Min drömdag”. Den ena i paret börjar med att skriva en vers eller strof, så att ett eller ett par ord syns på följande rad. Vik pappret så att ditt par kan se bara de två sista orden. Följande i tur fortsätter.

TIPS: Ni kan dela upp uppgiften enligt tema så att till exempel den första strofen är glad, den andra sorgsen, den tredje rörig osv. Dikten kan fortsätta tills båda eleverna i varje par har skrivit en strof på varje tema.