Tips för ungdomar

Gör läsningen till en rutin
Reservera en del av dagen till läsning – fast bara femton minuter. Kom överens om att alla digitala apparater stängs av, eller läggs undan på ljudlöst när ni läser.

Läsmarathon

Räkna ihop hur många sidor ni läst under en dag. Anteckna antalet sidor när ni läst ut en bok. Addera antalet sidor för varje vecka. Kanske du kan få en belöning när du nått ett nytt rekord? Du kan utmana en vän i läsning (utmaningen kan gälla antalet sidor, antalet böcker, textgenrer eller till exempel böcker av en bestämd författare eller antalet författare).

Använd sångtexter
Har den unga en favoritlåt eller -artist? Skriv upp eller skriv ut lyriken till en sång: Vem är det som för ordet, till vem sjunger hen? Hurdan uppfattning får man av den som sjunger?

Bokprat
Skriv ut tipskort och håll ett bokprat inom familjen: Vad väljer den unga att läsa? Vilken bok kan föräldern eller föräldrarna föreslå? Diskutera förslagen. Ni kan leta efter tips på nätet.